vlag
vlag
 • Baby op een Engelstalig kinderdagverblijf
 • Engelstalige kinderopvang in Rotterdam
 • Kinderopvang voor expats

Rol van de leerkrachten

Bij Funtazia observeren de leerkrachten de kinderen en werken ze met hen samen om leeftijdsgebonden activiteiten en projecten te plannen op basis van de interesses van de kinderen en het actuele thema.

De leerkrachten nemen samen met de kinderen deel aan de activiteiten om hen aan te moedigen en hun interesse te stimuleren.

Taken van de leerkrachten omvatten:

 • De klas en materialen organiseren om de kinderen te helpen doordachte beslissingen te nemen.
 • De kinderen in de ochtend verwelkomen en hen helpen bij het afscheid nemen van de ouders.
 • De kinderen observeren en hun ontwikkeling volgen; dit omvat het periodiek plannen van een ontmoeting met de ouders om de meest recente observaties te bespreken.
 • Gegevens bijhouden van elk kind, inclusief het invullen van het Dagelijks Rapport.
 • Het kind verzorgen in geval van vroege ziektesymptomen en de verzorgers/arts inlichten.
 • De kinderen voorbereiden op het slapen en ze tijdens de slaap in de gaten houden.
 • De kinderen helpen bij hun dagelijkse verzorging waaronder luiers verschonen, toiletbezoeken en algehele hygiëne.
 • De kinderen geleidelijk opvoeden over correcte persoonlijke hygiëne.
 • Helpen bij het bereiden en serveren van snacks, maaltijden en dranken voor de kinderen.
 • Zorgen voor de voeding van de kinderen en hen helpen bij het zelfstandig leren eten.
 • De nieuwsgierigheid van de kinderen aanmoedigen, gedachten verbinden en hun prestaties verbeteren.
 • De zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde van het kind bevorderen.
 • De kinderen aanmoedigen om hun gevoelens en die van anderen te herkennen.
 • De integratie van het kind in de groep ondersteunen en interacties stimuleren.
 • Ideeën uitlokken, problemen en conflicten oplossen.
 • Communiceren met ouders en collega's om te voldoen aan de specifieke behoeften van de kinderen.