vlag
vlag
  • Plezier bij een Engelstalig kinderdagverblijf in Nederland
  • Spelen in een Engelstalig kinderdagverblijf
  • Activiteiten op het Engelstalige kinderdagverblijf

Doelstellingen en curriculum

Doelstellingen

Bij Funtazia International Child Care streven we ernaar een echte thuisomgeving te creëren voor ouders en kinderen van de internationale gemeenschap in en rond Rotterdam.

We willen kwaliteitszorg bieden in een veilige omgeving waar kinderen worden geliefd, gerespecteerd en verzorgd door onze gekwalificeerde en professionele medewerkers. We willen de ontwikkeling van kinderen op alle gebieden ondersteunen en stimuleren door hen een breed scala aan verschillende activiteiten aan te bieden.

Curriculum

Ons curriculum is gebaseerd op de visie van Reggio Emilia, waar kinderen leren door te spelen, te ontdekken en te ervaren. De vaak gebruikte term 'honderd talen van kinderen' in de Reggio Emilia-benadering verwijst naar de vele manieren waarop kinderen zichzelf kunnen uiten. Ze vergroten hun ontwikkelingsvaardigheden door de wereld om hen heen.

Om aan de behoeften van alle kinderen te voldoen, bieden we hen veel ontwikkeling-stimulerende activiteiten die passen bij hun leeftijd. Beginnend met de keuze voor een specifiek thema of project worden onze leraren aangemoedigd om boeken, liedjes en dramatisch spel te observeren, te plannen en te integreren.

Op deze manier krijgen kinderen verschillende manieren om hun gedachten en gevoelens te bedenken, te herzien, te construeren, te onderhandelen, te ontwikkelen en symbolisch uit te drukken.

Ons curriculum richt zich op het ondersteunen en stimuleren van de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • motorische vaardigheden: door te schilderen, kleuren, bouwen, zintuiglijke spellen, knippen, gymmen, enz.
  • communicatievaardigheden: het uitbreiden van het vocabulaire door de juiste woorden te kiezen, helder te praten en korte zinnen te maken, lezen met/ voor de kinderen, zingen, enz.
  • Sociaal-emotionele vaardigheden: door groepsspelletjes te spelen, elkaar te helpen, verjaardagen/ feestdagen samen te vieren, interesse tonen in andermans gevoelens en behoeften, etc.
  • Zintuiglijke vaardigheden: door bakken/ koken, buitenspelen met zand en aarde, waterspelletjes, schilderen met de voeten, etc.
  • Cognitieve vaardigheden: door de ontwikkeling van alle bovengenoemde gebieden te ondersteunen.