vlag
vlag

Gezondheid en veiligheid

Gezondheid

Ouders worden gevraagd om geen zieke kinderen naar de kinderopvang te brengen. Als een aanwezig kind ziek wordt, zullen we de ouders onmiddellijk verwittigen en dient het kind binnen twee uur opgehaald te worden.

Koorts: Een kind met meer dan 38°C koorts dient thuis gehouden te worden. Als het kind bij Funtazia is en koorts krijgt van 38,5 of meer, worden de ouders opgebeld en moet het kind binnen 2 uur opgehaald worden. Het kind moet 24 uur koortsvrij zijn vooraleer terug te gaan naar Funtazia.

Diarree: In het geval van een acute periode van diarree, moet het kind thuis worden gehouden tot hij/zij 24 uur symptoomvrij is. Als de symptomen beginnen bij Funtazia, worden de ouders opgebeld en moet het kind binnen 2 uur worden opgehaald. Het kind moet 24 uur symptoomvrij zijn vooraleer terug te gaan naar Funtazia.

Braken: Een kind dat braakt moet thuis worden gehouden tot het braken gedurende 24 uur is gestopt. Als het kind begint te braken bij Funtazia, worden de ouders opgebeld en moet het kind binnen 2 uur worden opgehaald. Het kind moet 24 uur symptoomvrij zijn vooraleer terug te gaan naar Funtazia.

Waterpokken of onverklaarbare huiduitslag: In het geval van uitslag zullen de leerkrachten van Funtazia de uitslag controleren met de schoolverpleegkundige. Als we vermoeden dat de uitslag besmettelijk is, bellen we de ouders op en vragen hen om naar de arts te gaan om bevestiging te krijgen over de aard van de uitslag. Als de dokter zegt dat de uitslag niet besmettelijk is, kan het kind terugkomen naar Funtazia. Als de uitslag besmettelijk is, volgen we het advies van de GGD (Nederlandse kinderopvanginspectie) om na te gaan of het kind al dan niet in de opvang kan blijven.

Bepaalde uitslag, bijvoorbeeld waterpokken, is besmettelijk, maar omdat de incubatietijd 2 weken is, heeft het kind al andere kinderen rondom hem/haar besmet voordat de eigenlijke vlekken verschijnen. Bij dit soort uitslag hoeft het kind niet thuis te blijven, tenzij hij/zij zich duidelijk onwel voelt en/of koorts heeft.

Conjunctivitis: Een kind moet door de arts worden onderzocht indien het een infectie is die moet worden behandeld door antibiotica, of als het slechts een teken is van een heel erge verkoudheid. Als het kind door de arts is onderzocht volgen we ons protocol als volgt: als het geen infectie is, kan het kind naar Funtazia komen. Als het een infectie is, kan het kind naar Funtazia komen, maar moet het eerst met antibiotica worden behandeld.

Hoofdluizen: Als een kind hoofdluizen heeft, worden ouders gevraagd om het kind mee naar huis te nemen en onmiddellijk te starten met de behandeling. Als de ouders het kind niet onmiddellijk kunnen ophalen, moet de behandeling worden gestart bij thuiskomst in de namiddag/avond. Om de verspreiding van hoofdluizen te voorkomen, worden de jassen en persoonlijke spullen van het kind zoals mutsen in een speciale tas gestoken. Ouders worden onmiddellijk verwittigd. Jouw kind hoeft niet thuis te blijven.

Astma: Als een kind aan astma lijdt, worden ouders verzocht om een astma-actieplan van de arts te voorzien bij de inschrijving bij Funtazia. Details omvatten symptomen, tekenen en welke medicijnen moeten worden gebruikt in geval van een astma-aanval.

Allergieën: Ouders worden gevraagd om het personeel van Funtazia op de hoogte te brengen als hun kind een allergie heeft en als ze eventueel noodmedicatie nodig hebben. Het personeel is opgeleid om deze situaties te herkennen, te beheren en te monitoren, onder begeleiding van hulpdiensten.

Verwondingen: Als de verwonding een spoedbehandeling vereist, worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gesteld. Als de toestand van het kind een ziekenhuisbehandeling vereist, contacteren we de hulpdiensten (112) voor een ambulance om het kind zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen.

Medicatie: Om kinderen te beschermen tegen onjuiste toediening van medicatie, werd een strikt beleid ontwikkeld. Ouders moeten een medicatieformulier ondertekenen dat ons toelaat om jouw kind de medicatie te geven tijdens zijn/haar verblijf bij Funtazia. Funtazia geeft GEEN paracetamol of andere pijnstillers aan de kinderen.

Veiligheid

Niets is belangrijker dan de veiligheid van jouw kind. Funtazia International Child Care voldoet aan de vereisten en regelgeving volgens de Nederlandse wet voor kinderopvang. Dit omvat de lokale gezondheidsdienst (GGD) en brandveiligheidsvoorschriften. Om een hooggekwalificeerd team van personeel te garanderen, is ons aanwervingsbeleid heel strikt. Leerkrachten moeten volledig gekwalificeerd en ervaren zijn om te werken met en verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg van de kinderen bij Funtazia. Al onze leerkrachten hebben een EHBO-opleiding gevolgd en bezitten een EHBO-diploma.