vlag
vlag

Gezondheid en veiligheid

Gezondheid

Ouders wordt gevraagd om geen zieke kinderen naar de kinderopvang te sturen. Als een aanwezig kind ziek wordt, stellen we de ouders hiervan onmiddellijk op de hoogte en moet het kind binnen twee uur worden opgehaald.

Koorts: een kind met koorts van meer dan 38ᵒC moet thuis worden gehouden. Als het kind aanwezig is op Funtazia en dan koorts krijgt van 38,5 of meer, worden de ouders gebeld en moet het kind binnen 2 uur worden opgehaald. Het kind moet 24 uur vrij zijn van de koorts voordat het terugkeert naar Funtazia.

Diarree: in het geval van een acute periode van diarree, moet het kind worden thuisgehouden totdat hij / zij 24 uur lang symptoomvrij is geweest. Als de symptomen bij Funtazia beginnen worden de ouders gebeld en moet het kind binnen 2 uur worden opgehaald. Het kind moet 24 uur vrij zijn van de symptomen voordat het terugkeert naar Funtazia.

Braken: een kind dat overgeeft moet thuis worden gehouden tot braken 24 uur is gestopt. Als het kind begint te braken bij Funtazia, worden de ouders gebeld en moet het kind binnen 2 uur worden opgehaald. Het kind moet 24 uur vrij zijn van de symptomen voordat het terugkeert naar Funtazia.

Waterpokken of onverklaarbare huiduitslag: in geval van uitslag zullen de Funtazia-leerkrachten de uitslag met de schoolverpleegkundige controleren. Als we vermoeden dat de uitslag besmettelijk is, zullen we de ouders bellen en hen vragen de dokter te bezoeken om een bevestiging te krijgen van wat voor uitslag het is. Als de dokter zegt dat de uitslag niet besmettelijk is, kan het kind terugkeren naar Funtazia. Als de uitslag wel besmettelijk is, volgen we het advies van de GGD (Nederlandse kinderopvanginspectie) of het kind op de kinderopvang kan blijven of niet.

Sommige huiduitslag, bijvoorbeeld waterpokken, zijn besmettelijk, maar omdat de incubatietijd 2 weken is heeft het kind al andere kinderen rondom hem / haar besmet voordat de eigenlijke blaasjes zichtbaar waren. In het geval van een uitslag als deze hoeft het kind niet thuis te blijven, tenzij hij/zij zich duidelijk niet goed voelt en / of koorts heeft.

Conjunctivitis: (Ontstoken oog) een kind moet door een arts worden gezien om te bepalen of het een infectie is die moet worden behandeld met antibiotica of dat het slechts een teken is van een zware verkoudheid. Als het kind door de dokter is gezien, volgen we ons protocol als volgt: als het geen infectie is, kan het kind naar Funtazia komen. Als het wel een infectie is, kan het kind nog steeds naar Funtazia komen, maar moet het oog/de ogen eerst met antibiotica worden behandeld.

Hoofdluizen: als een kind hoofdluizen heeft, wordt aan de ouders gevraagd het kind mee naar huis te nemen en onmiddellijk te behandelen. Als de ouders niet in de gelegenheid zijn om het kind meteen op te halen, moet de behandeling worden gestart wanneer het kind 's middags /' s avonds thuis komt. Om de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan worden spullen zoals kinderjassen en hoeden in een speciale tas gedaan. Ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht als er hoofdluis heerst. Het is niet nodig om uw kind thuis te laten.

Astma: als een kind lijdt aan astma worden de ouders verzocht om bij de registratie bij Funtazia een actieplan voor astma te leveren van de arts van het kind. Details omvatten symptomen, tekenen en welke medicatie er moet worden gebruikt in het geval van een astma-aanval.

Epi-pen: als een kind een Epi-pen voor allergieën nodig heeft, moet dit worden gemeld aan de manager en de mentor van het kind op Funtazia. Het is voor de leidsters niet toegestaan om de Epi-pen te gebruiken zonder toestemming van een arts. Als we vermoeden dat we de Epi-pen moeten gebruiken, bellen we 112 (noodgeval) en de arts aan de telefoon gaat ons vertellen of, en hoe, we de Epi-pen moeten gebruiken.

Blessures: als het letsel een spoedbehandeling vereist worden de ouders hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Als de ouders niet bereikbaar zijn en de conditie van het kind een ziekenhuisbehandeling vereist, nemen we contact op met de alarmcentrale (112) voor een ambulance om het kind zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen.

Medicatie: om kinderen te beschermen tegen onjuiste toediening van medicatie volgen wij een strikt beleid. Ouders moeten een medicijnformulier ondertekenen waarmee wij toestemming krijgen om uw kind de medicatie kunnen geven tijdens zijn / haar verblijf op Funtazia. Funtazia geeft de kinderen GEEN paracetamol of andere pijnstillers.

Veiligheid

Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw kind. Funtazia International Child Care voldoet aan de eisen en voorschriften volgens de Nederlandse wet op de kinderopvang. Dit omvat de plaatselijke gezondheidsdienst (GGD) en brandveiligheidsvoorschriften. Om hooggekwalificeerd personeel te verzekeren is ons wervingsbeleid zeer streng. Onze leidsters moeten volledig gekwalificeerd en ervaren zijn om te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor de kinderen in Funtazia. Al onze leidsters hebben de EHBO-cursus gevolgd en zijn in het bezit van een EHBO-certificaat.