vlag
vlag

Bezorgdheid of klacht

Bij Funtazia heeft elke ouder en/ of voogd het recht om enige zorg of klacht aan te kaarten, en te verwachten dat alles in het werk zal worden gesteld om de situatie op te lossen in overeenstemming met ons beleid.

Ouders die bezorgd zijn worden aangemoedigd om de kwestie met de leidster van het kind te bespreken. Als deze zorgen niet op bevredigende wijze worden aangepakt kunnen ouders vervolgens naar de manager van Funtazia.

Als ouders niet tevreden zijn met de reactie / ondernomen acties, wordt de klacht verwezen naar de klachtencommissie van Funtazia.

Een klachtenformulier is beschikbaar op de volgende link:

Klachten formulier
Downloaden