OVER ONS


ONZE FILOSOFIE


Bij Funtazia laten we ons inspireren door de Reggio Emilia-aanpak, waarbij we de uniciteit van elk kind erkennen en vieren, en hun individuele behoeften en capaciteiten eren.

Onze leraren spelen een cruciale rol door aandachtig naar de kinderen te kijken en te luisteren, waardoor op maat gemaakte activiteiten mogelijk worden die hun reflecties verdiepen en nieuwe gedachten opwekken.
 Bij Funtazia omarmen we de principes van ZIJN, WORDEN en BEHOREN. Dit betekent dat kinderen actieve deelnemers zijn in hun eigen leerproces.
We bevestigen de rechten van kinderen om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
Alle interacties, ervaringen, routines en gebeurtenissen vinden plaats in een omgeving die is ontworpen om een gevoel van welzijn te bevorderen.

Bij Funtazia voelen kinderen zich veilig, geborgen en ondersteund door de volwassenen om hen heen. Ze voelen zich verbonden met hun wereld van vrienden, familie en Funtazia. Onze leraren moedigen de kleintjes aan om hun opkomende autonomie, onafhankelijkheid, onderlinge afhankelijkheid en gevoel van initiatief te ontwikkelen, wat de basis legt voor een leven lang leren en groeien.
 

 

CURRICULUM


Curriculum:

Ons curriculum, geworteld in de Reggio Emilia-aanpak, benadrukt leren door spel, verkenning en hands-on ervaringen.

Het concept van de "honderd talen van kinderen" leidt onze aanpak, waarbij we de talloze manieren erkennen waarop kinderen zichzelf uitdrukken en omgaan met de wereld om hen heen.

Om tegemoet te komen aan de diverse behoeften van onze kinderen, bieden we een verscheidenheid aan activiteiten die passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsstadium.

Ons curriculum richt zich op het koesteren van belangrijke ontwikkelingsgebieden, waaronder:

  • Motorische vaardigheden: Door activiteiten zoals schilderen, bouwen en zintuiglijke spelletjes.
  • Communicatieve vaardigheden: Het stimuleren van woordenschatuitbreiding, duidelijke spraak en sociale interactie door middel van lezen, zingen en conversatie in zowel Engels als Nederlands.
  • Sociaal-emotionele vaardigheden: Het bevorderen van teamwork, empathie en emotioneel bewustzijn door middel van groepsactiviteiten, vieringen en interpersoonlijke interacties.
  • Zintuiglijke vaardigheden: Het bieden van mogelijkheden voor zintuiglijke verkenning en ontdekking door bakken, buitenspelen en creatieve ervaringen.
  • Cognitieve vaardigheden: Het ondersteunen van de algehele cognitieve ontwikkeling door betrokkenheid bij de bovengenoemde gebieden, waardoor kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden worden bevorderd.

ALGEMENE INFORMATIE


Openingstijden

Dagopvang
Van 3 maanden tot 4 jaar. All-inclusive tarieven.
Geopend van 8:00 – 18:30 van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

 

Naschoolse & Vakantieopvang
Van 4 tot 12 jaar.
Naschoolse opvang is geopend van 14:45 – 18:30 (woensdagen vanaf 12:00).
Vakantieopvang is geopend van 8:00 – 17:00/18:30 in lijn met het jaarlijkse vakantieopvangschema.

 

 

Doelstellingen:

  • Bij Funtazia International Child Care is ons doel om een koesterende "thuis weg van huis" omgeving te creëren voor families binnen de internationale gemeenschap in en rondom Rotterdam, evenals voor lokale Nederlandse families in Hillegersberg.
  • We geven prioriteit aan het bieden van kwaliteitszorg in een veilige, liefdevolle en respectvolle omgeving, geleverd door ons team van gekwalificeerde en professionele leraren.
  • Ons doel is om de holistische ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en aan te moedigen door een breed scala aan stimulerende activiteiten aan te bieden.

 

GROEPEN EN KLASSEN

Het plaatsen van peuters en kleuters in horizontale leeftijdsgroepen in Funtazia's Dagopvang bevordert op maat gemaakte en passende leerervaringen. Het stimuleert sociale interactie tussen leeftijdsgenoten in vergelijkbare ontwikkelingsstadia.
 
Horizontale groepering zorgt ervoor dat onze leraren leeftijdsgerichte activiteiten en uitdagingen kunnen aanbieden. Het cultiveert een ondersteunende omgeving waarin kinderen met vergelijkbare leeftijden en stadia samen kunnen gedijen.
 
Lees meer over onze Dagopvanggroepen door de pagina Horizontale Groepen te bezoeken.


MEEST GESTELDE VRAGEN
 

 

Registratie & Plaatsing

Toelating tot Funtazia is gebaseerd op een registratiesysteem. Gezinnen kunnen hun kinderen op elk moment van het jaar inschrijven. Om het registratieproces te voltooien, worden ouders verzocht om digitaal in te schrijven via het registratieformulier op onze website. 

Dagopvang: Wij raden aan om zo snel mogelijk contact op te nemen en uw baby in te schrijven om op onze wachtlijst geplaatst te worden. Registratie op onze wachtlijst brengt geen financiële verplichtingen voor gezinnen met zich mee. 

  

Buitenschoolse Opvang (BSO): Ouders kunnen op elk moment een plaats aanvragen bij Funtazia BSO, maar plaatsing voor het nieuwe schooljaar vindt plaats in de zomermaanden van juni tot augustus. Voor deze periode worden kinderen op een wachtlijst geplaatst voor het nieuwe schooljaar. Kinderen die al geplaatst zijn bij Funtazia en die de NAISR bezoeken, krijgen voorrang. Inschrijving is mogelijk per volledige middag en niet per uur. De inschrijving van een kind bij BSO vormt een overeenkomst met Funtazia, geldig voor het gehele schooljaar van augustus tot juni/juli. De inschrijving stopt automatisch aan het einde van het NAISR- of Nederlandse schooljaar. 

Vakantieopvang: Ouders kunnen op elk moment een aanvraag indienen voor vakantieopvang. Enkele weken voor elke vakantieperiode wordt een herinnering gestuurd naar ouders op de vakantieopvangcontactlijst om hen te vragen hun behoeften voor de komende periode te bevestigen. Registratie voor vakantieopvang is alleen per volledige dag mogelijk. De inschrijving stopt automatisch aan het einde van elke vakantieperiode. 

De inschrijving van een kind zal door Funtazia in overweging worden genomen na ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier via onze website. 

Dagopvang: Het minimum aantal weekdagen waarvoor u uw kind moet inschrijven bij Funtazia is twee dagen per week. 

Buitenschoolse Opvang (BSO): Maandag, dinsdag en donderdag zijn populaire dagen in de Funtazia BSO. Daarom is het bij een aanvraag voor opvang op een van deze dagen vereist dat een kind minimaal twee dagen wordt geplaatst in de BSO. 

Vakantieopvang: Er is geen minimum aantal dagen vereist om in te schrijven voor vakantieopvang. 

Dagopvang: Plaatsing is afhankelijk van beschikbaarheid. Als er geen plaats beschikbaar is voor de gevraagde dagen, worden gezinnen op de wachtlijst geplaatst en zo snel mogelijk gecontacteerd zodra er een plaats vrijkomt. Broertjes en zusjes van kinderen die al naar Funtazia en de Nord Anglia International School Rotterdam (NAISR) gaan, krijgen voorrang. Funtazia biedt een plaats aan door een overeenkomst te sturen. Na het digitaal ondertekenen van de overeenkomst wordt de reservering omgezet in een definitieve plaatsing. 

Buitenschoolse Opvang (BSO): Ouders voor wie een plaatsing mogelijk is, worden tijdens de zomer gecontacteerd om hun behoeften te bevestigen en een plaats voor hun kind te verzekeren. Funtazia biedt diensten aan gezinnen van de Nord Anglia International School Rotterdam (NAISR) die vaak tijdens de zomervakantie in Nederland aankomen of vertrekken. Om deze reden lopen de contracten voor buitenschoolse opvang (BSO) bij Funtazia voor één schooljaar van augustus tot juni (NAISR) of tot juli (voor leerlingen op Nederlandse scholen). Plaatsing wordt jaarlijks geregeld tijdens de zomermaanden. NAISR-leerlingen, kinderen met een plaatsing in het vorige schooljaar en broertjes en zusjes krijgen voorrang. 

Dagopvang: 
Permanente Wijzigingen - Ouders die de planning van de dagen voor hun kind in de dagopvang permanent willen wijzigen, moeten hun verzoek sturen naar info@funtazia.nl. 
Eenmalig/Incidenteel - Funtazia biedt niet de mogelijkheid om dagen te ruilen. Voor kinderen die al naar Funtazia gaan, kan ruim van tevoren een extra dag worden aangevraagd en wij zullen ons best doen om dit mogelijk te maken indien er ruimte beschikbaar is. Deze extra uren zijn afhankelijk van beschikbaarheid en zullen in de volgende maand worden gefactureerd. 

Buitenschoolse Opvang (BSO): 
Permanente Wijzigingen - Ouders die de planning van de dagen voor hun kind in de buitenschoolse opvang (BSO) permanent willen wijzigen, moeten hun verzoek sturen naar bso@funtazia.nl. 
Eenmalig/Incidenteel - Funtazia biedt niet de mogelijkheid om dagen te ruilen. Voor kinderen die al naar de BSO gaan, kan ruim van tevoren een extra dag worden aangevraagd en wij zullen ons best doen om dit mogelijk te maken indien er ruimte beschikbaar is. Deze extra uren zijn afhankelijk van beschikbaarheid en zullen in de volgende maand worden gefactureerd. 

Vakantieopvang: 
Extra dagen vakantieopvang kunnen tot 24 uur van tevoren worden geboekt via bso@funtazia.nl. Wij zullen uw kind plaatsen waar beschikbaarheid en het schema van reeds geboekte excursies en workshops dit toelaten. Deze extra uren worden in de volgende maand gefactureerd voor ouders van kinderen in het buitenschoolse opvangprogramma (BSO) en voorafgaand aan de aangevraagde dagen voor kinderen die alleen vakantieopvang bijwonen. 

Facturen, Kosten en Belastingteruggave 

Het uurtarief voor dagopvang bij Funtazia in 2024 is €10,80 per uur. Dit wordt berekend als €113,40 per dag, gebaseerd op 10,5 uur per dag. Bij Funtazia Dagopvang zijn alle benodigdheden voor uw kind gedurende de dag inbegrepen in de kosten, zoals: luiers, luierzalf, doekjes, flesvoeding, gezonde snacks, warme lunch, tandenborstels, slabbetjes, slaapzakken, zonnebrandcrème. Ouders wordt gevraagd om binnenschoenen en een set extra kleren voor hun kind te voorzien. 

Het uurtarief voor buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang bij Funtazia in 2024 is €9 per uur. Buitenschoolse opvang wordt per middag in rekening gebracht (€31,50 voor 3,5 uur of €58,50 voor 6,5 uur op woensdagen/vroege sluitingen). Vakantieopvang wordt per dag in rekening gebracht (€81,00 tot 17:00 uur). Bij de Funtazia BSO of vakantieopvang zijn de volgende zaken inbegrepen in de kosten: alle snacks en maaltijden, evenals kosten voor workshops, excursies en transport. 

Via de Nederlandse Kinderopvangtoeslag kan een aanzienlijk deel van uw kinderopvangkosten (voor kinderen van 0-12 jaar) worden vergoed voor bijna alle gezinnen waar één of beide ouders werken of studeren - ongeacht nationaliteit of verblijfsduur. Het bedrag dat u terugkrijgt is afhankelijk van uw gezamenlijke bruto inkomen en het aantal uren dat u en uw partner werken/studeren. Via deze link verstrekt de overheid verdere informatie over de criteria om de Nederlandse Kinderopvangtoeslag aan te vragen. Deze toeslag geldt voor dagopvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang. 

De kosten bij Funtazia zijn all-inclusive. Alles wat uw kind gedurende de dag nodig heeft, is inbegrepen in onze tarieven. 

Dagopvang: Luiers*, doekjes, flesvoeding*, gezonde snacks, warme maaltijden, tandenborstels, slabbetjes, slaapzakken, enz. 

*Luiers worden verstrekt. Als u een ander merk verkiest dan dat bij Funtazia wordt gebruikt, of als uw kind een bepaald merk gebruikt vanwege allergieën, vragen wij u om uw eigen luiers mee te brengen. 
*Flesvoeding wordt verstrekt. Als u een ander merk verkiest dan dat bij Funtazia wordt gebruikt, of als uw kind een bepaald merk gebruikt vanwege allergieën, vragen wij u om uw eigen flesvoeding mee te brengen. 

BSO/Vakantieopvang: Alle snacks en maaltijden, evenals kosten voor workshops, excursies en transport, enz. 

Dagopvang: Voor ouders van kinderen in de dagopvang wordt een factuur een maand vooruit (op de eerste dag van elke maand) zowel via e-mail als de ouderapp verstuurd. 

Buitenschoolse Opvang (BSO): Ouders met kinderen in de buitenschoolse opvang (BSO) ontvangen de factuur voor de opvang een maand achteraf (op de eerste dag van elke maand). De factuur wordt zowel via e-mail als de ouderapp verstuurd. 

Vakantieopvang: Ouders van kinderen die ook deelnemen aan het buitenschoolse opvangprogramma (BSO) ontvangen de factuur voor vakantieopvang een maand achteraf, samen met de factuur voor buitenschoolse opvang (BSO). Ouders van kinderen die uitsluitend zijn ingeschreven voor vakantieopvang ontvangen een factuur die volledig betaald moet worden vóór de start van de vakantieweek waarvoor hun kind is ingeschreven. 

Alle facturen kunnen worden betaald via bankoverschrijving volgens de bankgegevens op de Funtazia-factuur. Alle Funtazia-facturen dienen volledig te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

  

Op verzoek van de ouder(s)/voogd(en) accepteert Funtazia om de facturen voor kosten en/of andere kosten naar een derde partij te sturen, zoals de werkgever van de ouder/voogd. Ongeacht eventuele betalingsregelingen tussen de ouder(s) en de derde partij(en), blijven de ouder(s)/voogd(en) aansprakelijk voor de volledige betaling van alle facturen. 

Als uw kind dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) volgt of binnenkort gaat volgen, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kan in sommige gevallen ook gelden voor vakantieopvang. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze toeslag en om te berekenen hoeveel u mogelijk ontvangt, bezoek de website van de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag. U kunt deze toeslag online aanvragen door in te loggen op Mijn toeslagen (hiervoor heeft u een DigiD nodig). De Mijn toeslagen-sectie is alleen beschikbaar in het Nederlands. 

U dient de Belastingdienst altijd op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw situatie, zoals veranderingen in het aantal opvanguren, inkomenswijzigingen, woonsituatie, etc. U kunt wijzigingen online doorgeven via de Mijn toeslagen-sectie. U kunt ook de BelastingTelefoon bellen en zij zullen u helpen om de wijziging door te geven. 

Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het mogelijk niet onmiddellijk naar de basisschool. Als uw kind vier wordt enkele weken voor of tijdens de zomervakantie en u wilt de kinderopvang tijdens de zomervakantie voortzetten, kunt u de toeslag ongewijzigd laten. Als uw kind bijvoorbeeld in juni vier jaar wordt, maar pas in augustus naar school gaat, heeft u recht op kinderopvangtoeslag tot de eerste schooldag. De Belastingdienst houdt rekening met een verlenging gedurende deze periode. Als u de toeslag op een ander moment in het jaar wilt voortzetten, moet u mogelijk een deel van de toeslag terugbetalen. Informeer naar de exacte voorwaarden bij de Belastingdienst. 

Als uw kind overgaat van dagopvang naar buitenschoolse opvang (BSO), moet u de wijzigingen in uren doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt wijzigingen online doorgeven via de Mijn toeslagen-sectie. 

Nee, er zijn geen terugbetalingen voor annuleringen, afwezigheid, vakanties of ziekte. Als uw kind(eren) afwezig is/zijn, wordt de volledige dag nog steeds gefactureerd. 

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de vereiste personeelsratio's en te allen tijde een hoog serviceniveau kunnen bieden, bieden we alleen volledige zorgdagen aan (middagen voor BSO). Ouders kunnen hun kind later brengen of eerder ophalen dan de reguliere tijden. De kosten blijven echter hetzelfde. 

We moedigen ouders aan om hun kinderen op tijd op te halen. Funtazia sluit om 18:30 uur. Voor het ophalen in de avond vragen we u om vóór 18:20 uur aan te komen om tijd te hebben voor een korte update van de leraar. In geval van onvermijdelijke vertraging (werknoodsituatie of druk verkeer), verzoeken wij u ons zo vroeg mogelijk telefonisch te informeren. Hoewel we begrijpen dat noodgevallen en verkeersvertragingen kunnen voorkomen, wordt ons personeel gecompenseerd voor overuren. Daarom wordt een vergoeding van €15 in rekening gebracht voor elke 15 minuten (of een deel daarvan) bij late ophalingen na 18:30 uur. 

Testimonials

What do our parents say?

When Olivier attended the group, the teachers observed him and let us know how they could help him grow. Ollie was a little bit behind with rolling and sitting. But they asked us to help him with some exercises. In a short time after he was making immense progress and he got his very first certificate “Ollie rolled over”. We will never forget that moment! We are so thankful.

Sophie
Mother of 11m Olivier in Bumblebees

They know the names of all the kids, are very caring and sweet.

Saskia
Mother of Ollie 12m in Ladybug class

Funtazia staff are caring and warm, they pay attention to detail and always take the time for an update. They are professionals that clearly love their job and you can see the kids growing and enjoying every minute of Funtazia!

Clio
Mother of 1 year old Celeste